• اتلاف آب ( برگرفته از مقاله خانم Marina Andjelkovic) کمبود آب و منابع آبی، هر انسانی را که برای طبیعت و محیط زیست احترام قائل است به چاره اندیشی وا می دارد. مقاله خانم مارینا آنجلکویچ از دیدگاه متفاوتی، روشن و ساده به مقوله اتلاف آب در ایالات متحده امریکا پرداخته است که خواندنش خالی از لطف نیست. مشاهده ادامه