سیستم های تصفیه مقدماتی آب شامی فیلتر های میکرونی، دیسکی و هیدرو سیکلون

هوزینگ های استیل ساخت کمپانی LANSHAN تایوان

هوزینگ استیل
در سه سایز متفاوت
ساخت کمپانی LANSHAN
کشور تایوان

کد کالا :
وضعیت : موجود
هوزینگ های استیل ساخت کمپانی HIDROTEK

هوزینگ استیل
در سه سایز متفاوت
ساخت کمپانی LANSHAN
کشور تایوان

کد کالا :
وضعیت : موجود
سیستم هیدرو سیکلون

سیستم هیدرو سیکلون
ساخت ایران

کد کالا :
وضعیت : موجود
فیلترهای دیسکی

فیلترهای دیسکی
قابلیت حذف ذرات معلق به قطر 130 تا قطر 5 میکرون

کد کالا :
وضعیت : موجود
هوزینگ های ساخت کمپانی HIDROTEK

هوزینگ های دستگاههای تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی
از نوع شفاف و مات
ساخت کمپانی HIDROTEK

کد کالا :
وضعیت : موجود
هوزینگ های ساخت کمپانی LANSHAN تایوان

هوزینگ های دستگاههای تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی
از نوع شفاف و مات
ساخت کمپانی LANSHAN
کشور تایوان

کد کالا :
وضعیت : موجود
فیلترهای ساخت کمپانی LANSHAN تایوان

فیلتر های دستگاههای تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی
از نوع: کارتریجی یا Quick Change
از جنس: ممبران، پلی پروپیلن، کربن و مینرال
ساخت کمپانی LANSHAN
کشور تایوان

کد کالا :
وضعیت : موجود
فیلترهای ساخت کمپانی HIDROTEK

فیلتر های دستگاههای تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی
از نوع: کارتریجی
از جنس: ممبران، پلی پروپیلن، کربن و مینرال
ساخت کمپانی HIDROTEK

کد کالا :
وضعیت : موجود