سیستم های تبادل یونی (سختی گیر)

بیشترین و کوچکترین آلودگی قابل تحمل آب یونهای سختی ساز کلسیم و منیزیوم در شکلهای مختلف می باشند، که عامل درجه سختی و رسوبگذاری در بویلرها، خطوط لوله، بدنه دستگاههای تغلیظ، سیستم های سیرکولاسیون و تجهیزات دیگری که با آب گرم سر و کار دارند، می باشند. دستگاههای سختی گیر جهت تولید آب با سختی صفر به روش تبادل یونی جهت حذف یونهای منیزیوم و کلسیم، به کار می رود. این دستگاهها نیاز به احیای مرتب دارند و برای سیکلهای طولانی کاربری، با کمترین هزینه احیا طراحی شده اند. این سیستم تلفیقی از تکنیک پیشرفته برای احیای بوده و از نظر اقتصادی مناسب درخواستهای صنعتی و تجاری می باشد.
همچنین دستگاههای سختی گیر مغناطیسی که ابزاری محکم و بسیار مقاوم است که باعث کاهش فشار در جریان آب نمی شود. این ابزار باعث حذف مواد افزودنی ضد رسوب و مواد شیمیایی نرم کننده می شود. آب به اجبار در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد که باعث عدم همکاری ملکولهای نمک ساخت (یونهای کلسیم و منیزیم)، و به صورتی شبیه به پودر تالک که اصطلاحاً ARAGONITE  نامیده میشود، بر گردانده می شود. این پودر در آب محلول مانده وبه اندازه قابل توجهی از تشکیل رسوب جلوگیری می کند. به تعبیری دیگر:
رسوبات می شکنند یا قبل از ایجاد به پودر تبدیل می شوند.