دستگاه های تصفیه آب صنعتی به روش R. O ساخت کمپانی LAN SHAN تایوان

دستگاه RO به ظرفیت 800GPD ساخت کمپانی LAN SHAN تایوان

دستگاه تصفیه آب صنعتی
ظرفیت آبدهی 3000 لیتر در شبانه روز
مدل RO-800GPD
ساخت کمپانی LAN SHAN
کشور تایوان

کد کالا : LSRO-800GPD
وضعیت : موجود
دستگاه RO به ظرفیت 1500GPD ساخت کمپانی LAN SHAN تایوان

دستگاه تصفیه آب صنعتی
ظرفیت آبدهی 6000 لیتر در شبانه روز
مدل RO-1500GPD
ساخت کمپانی LAN SHAN
کشور تایوان

کد کالا : LSRO-1500GPD
وضعیت : موجود
دستگاه RO به ظرفیت 3000GPD ساخت کمپانی LAN SHAN تایوان

دستگاه تصفیه آب صنعتی
ظرفیت آبدهی 12000 لیتر در شبانه روز
مدل RO-3000GPD
ساخت کمپانی LAN SHAN
کشور تایوان

کد کالا : LSRO-3000GPD
وضعیت : موجود