تصفیه آب صنعتی

"دامنه نگرانیهای اساسی در مورد آبهای صنعتی، بستگی به محل مصرف آب دارد. آب به صورتهای مختلف در صنایع وابسته به شیمی تعریف می شود: به عنوان ماده اولیه برای محصول نهایی بدون تغییر شکل، به عنوان ماده اولیه برای شرکت در واکنش شیمیایی تهیه محصول نهایی، به عنوان حلال موادی که در واکنش شیمیایی شرکت می کنند، به عنوان ماده واسطه انتقال حرارت، به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی، به عنوان ماده واسطه برای خارج کردن مواد زائد، به عنوان سپر محافظتی در برابر گرما و تشعشع آفتاب، به عنوان ماده راحت و آسان برای استاندارد کردن دستگاههای اندازه گیری، به عنوان ماده اصلی برای اطفاء حریق..
به هر حال در مهندسی شیمی بسیاری از فرآیندها مانند: نمک زدایی،خشک کردن، تبخیر کردن، کریستالیزاسیون، اختلاط، رزین های تعویض یونی، رطوبت زدایی، جذب سطحی و غیره درارتباط مستقیم با آب هستند.
مطلوب ترین آب برای هر صنعت آب بدون یون است که هزینه تصفیه آن کمتر از مخارج درمان عواقب زیان بخش ناخالصی ها باشد."
شرکت آبگون تجارت سعدی برای ارائه آب متناسب نیاز مصرف کنندگان، از مراحل اولیه بررسی و آنالیز آب تا ارائه خدمات پس از فروش، همراه شماست...