تصفیه آب خانگی

"آب طبیعی، چه برای مصارف آشامیدنی، چه برای مصارف صنعتی، معمولا نیازمند تصفیه است. مواردی مانند وجود باکتریهای بیماری زا (پاتوژن) در آب، کاستی یا وفور غلظت بعضی یونها که در سلامتی انسان نقشی مؤثر دارند، وجود ذرات معلق در آب، بو و مزه آب، مایه نگرانی و نیازمند بررسی است."
دستگاههای تصفیه آب آشامیدنی که در این شرکت ارائه می گردد، جهت تصفیه آب با کیفیت آشامیدنی کار آمد است. این دستگاهها نصب و نگهداری ساده ای دارند و در حذف ذرات محلول و آلودگیها در سطوح مختلف، موفق عمل کرده اند و همراه با کاهش سطح قلیایت و ph، آب خام را ضد عفونی و استریل می کنند. علاوه بر سختی گیری، کلر بدون هیچ باقیمانده ای حذف می گردد. این سیستمها متشکل از پمپ تغذیه آب خوراک، سیستم پیش تصفیه، بخش اسمز معکوس ( ممبران )، سیستم ذخیره و ضد عفونی به صورت انتخابی می باشند..