اجرای پروژه تصفیه خانه ویلای شخصی در نوشهر

تصاویر نصب، راه اندازی و اجرای تأسیسات استخر ویلای خصوصی نوشهر
تصفیه خانه شامل تجهیزات تصفیه آب با فیلتر شنی مدل SAND DOLLAR ساخت کمپانی PENTAIR امریکا، تجهیزات گرمایش، تجهیزات ضدعفونی مانند ازن ژنراتور و ...